Maľba

Moja tvorba prešla od abstraktnej maľby s nepravidelným štruktúrami organických tvarov, kde som využívala techniku akrylu k technike olejomaľby. Postupne som sa priklonila k realistickejšiemu zobrazovaniu s figurálnymi a zvieracími motívmi (pes) a skúmaniu ich vzájomných vzťahov. Pocitová fauvistická farebnosť ožíva v maľbách vlastným životom. Námety čerpám z bežného života, priestoru a prírody, ktorá ma obklopuje. Snažím sa zachytiť okamihy, ktoré som zažila a sú mi blízke. Svojim obrazom zámerne nepriraďujem názvy. Snažím sa tak zbytočne nespútavať vnímateľovi vlastnú schopnosť imaginácie.